DISCLAIMER

Laatst bijgewerkt: november 2021

De teksten op deze website (www.socialmediasalland.nl) zijn van algemene informatieve aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De teksten kunnen in sommige gevallen persoonlijke meningen en standpunten bevatten van personen die een bijdrage leveren aan deze website. Deze website is niet bedoeld, en zo dient zij ook niet te worden beschouwd, als specifiek advies van welke aard dan ook. Hoewel Social Media Salland de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kan zij niet garanderen dat deze informatie (nog) altijd volledig, actueel of juist is, dan wel dat weergegeven persoonlijke meningen of standpunten correct zijn.

De informatie op www.socialmediasalland.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De informatie op deze website kan op elk moment door Social Media Salland worden gewijzigd. Social Media Salland is niet verplicht om deze informatie actueel te houden.

Social Media is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie op deze website. Eventuele verwijzingen (links) naar sites die niet door Social Media Salland worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Social Media Salland de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt ten aanzien van verwijzingen naar sites van derden, kan Social Media Salland niet instaan voor de inhoud, de kwaliteit en/of het functioneren van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Een verwijzing naar een nieuwsfeit, of site van een derde, impliceert niet dat Social Media Salland de inhoud daarvan onderschrijft.

Social Media Salland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik van de informatie die op deze website wordt verstrekt.

Het is toegestaan om de inhoud van de website te verveelvoudigen, te distribueren, en te verspreiden onder de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van naamsvermelding (van auteur)
  • Het werk wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt
  • Het werk wordt niet aangepast of anderszins bewerkt.

In elk ander geval is het niet toegestaan om de inhoud van de website te verveelvoudigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder dat Social Media Salland daarvoor haar uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Alle beelden op deze website zijn zelf gemaakt of aangekocht door Social Media Salland. Ook de teksten zijn zelf vervaardigd aldus rust daar auteursrecht op.